Менің немерелерім

1. Айжанға
Немереде тұңғышым,
Сүт бетінде қаймағым.
Бөлекше ғой тумысың,
Ақжүректі Айжаным.
Көп оқитын білгішім,
Көп балаға үлгісің.
Мифті қойып, қиялға
Шын беріліп жүрмісің.
Кітап деген теңіздің
Теріп жүрсің маржанын,
Айналайын, Айжаным.

2. Әминаға
Апасының ай, күні,
Атасының байлығы.
Жолға қарап жүреміз
Кеп қалар деп қай күні.
Сенен бізге жақын кім,
Әминөшім – ақылдым.

3. Бекназарға
Ерке деген атың бар,
Еркек деген затың бар.
Не десең де хақың бар
Не істесең де еркің бар.
Өйткені сен еркексің,
Қыз емессің, әрине.
Бәрі дағы жарасар
Карина емес, Каринге!..

4. Зереге
Құлыншағым Зерешім,
Үйдегі үлкен төресің.
Папа, мама соңынан
Томпаң қағып ересің.
Көк айнадан күн бойы
Мультик-пультик көресің.
Бәрін қойып, тентек қыз,
Бізге қашан келесің?!.

2014 жыл

Дидахмет
Әшімханұлы
logo