(Аманхан Әлімов пен
Толымбек Әбдірайымов
«Қазақ әдебиеті»
газетінде пародияны
бірлесе жазып жүргенде…)

Аманхан мен Толымбек
Бір есекке мінгесіп:
«Ой, әкеңнің көрін!» деп,
Қамшы ұрады бірлесіп.

2000 жыл

Дидахмет
Әшімханұлы
logo